„ELTEL” Spółka z o.o.
ul. Sidorska 102A, 21 – 500 Biała Podlaska,
e-mail:  eltel@eltel.pl
tel: (83) 344 44 50, fax: (83) 342 45 22

NIP: 537-000-01-53, REGON: 030009064 Numer KRS: 0000193794
Sąd Rejonowy LUBLIN-WSCHÓD z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy -KRS
Kapitał zakładowy 200 000,00 PLN w całości opłacony