„ELTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Sidorskiej 102a prowadzi swoją działalność od dnia 25 października 1991r.

Wykonujemy kompleksowe roboty energetyczne, telekomunikacyjne tj. koncepcję, dokumentacje projektowe, wykonawstwo w zakresie:

  • elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia;
  • stacji transformatorowych wnętrzowych, słupowych, kontenerowych 15/0,4 kV;
  • instalacji i pomiarów elektrycznych;
  • instalacji automatyki przemysłowej;
  • farm fotowoltaicznych;
  • telefonicznych linii światłowodowych.

Kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie opracowania koncepcji zasilania, warunków przyłączenia, dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych przy inwestycjach związanych z elektrowniami fotowoltaicznymi i zasilaniem obiektów przemysłowych.

Kompleksowa realizacja budów w zakresie elektrowni fotowoltaicznych (grunt i dachy) oraz zasilania obiektów przemysłowych.

Pomiary jakości energii elektrycznej analizatorem klasy A.

Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji DC (fotowoltaika) oraz instalacji i sieci przemysłowych AC w tym transformatorów.

Przeglądy okresowe elektrowni fotowoltaicznych, baterii kondensatorów; rozdzielnic nN, rozdzielnic SN, stacji transformatorowych.

Badania termowizyjne, elektrowni fotowoltaicznych, stacji transformatorowych, rozdzielnic energetycznych.

Przedsiębiorstwo dysponuje doświadczoną kadrą inżynieryjną posiadającą odpowiednie uprawnienia do realizacji w/w zadań.