„Rozbudowa Elektrowni Fotowoltaicznej na działce 299/6 w miejscowości Woroniec”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków europejskich.

Cel projektu: Rozbudowa istniejącej instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o nowe moce wytwórcze.

Planowane efekty:

  1. Przebudowa jednostki wytwarzającej energię elektryczną z OZE,
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134),
  4. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.

Beneficjent: ELTEL Spółka z o.o.

Wartość projektu: 789 069,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 513 216,00 PLN