1. Obiekt – nazwa: Budomex – farma fotowoltaiczna
  Opis zamówienia: Budowa sieci AC złącz pośrednich z pomiarami stacji transformatorowej z układem telemechaniki i zasilaniem gwarantowanym 220 DC. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej
  Termin realizacji: 23.05.2015
 2. Obiekt – nazwa: Przebudowa sieci energetycznej GPZ Wólka – Hola
  Opis zamówienia: Budowa stacji transformatorowej, złącza kablowego SN, linii kablowych SN i nn, budowa traktów światłowodowych
  Termin realizacji: 09. 2011 – 04. 2012
 3. Obiekt – nazwa: Remont zabezpieczeń SN na tłoczni Gazu Rembelszczyzna – Projekt i wymiana wyłączników średniego napięcia
  Opis zamówienia: Projekt i wykonanie modernizacji zabezpieczeń rozdzielni średniego napięcia w zakresie wymiany wyłączników w polach rozdzielni SN oraz montaż zabezpieczeń typu SEPAM
  Termin realizacji: 02.2011 – 08.2011
 4. Obiekt – nazwa: Modernizacja zasilania awaryjnego w Tłoczni Gazu Wronów część I
  Opis zamówienia: Projekt i budowa agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym GZ50 wraz z instalacjami gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Montaż głównego sterownika zarządzającego praca sprężarek gazu
  Termin realizacji: 01.2009 – 04.2010
 5. Obiekt – nazwa: Przebudowa sieci energetycznej – Biała Podlaska Borowikowa 5
  Opis zamówienia: Budowa kablowych linii SN i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej
  Termin realizacji: 11.2009 – 06.2010
 6. Obiekt – nazwa: Modernizacja zasilania awaryjnego w Tłoczni gazu Wronów część II
  Opis zamówienia: Projekt i modernizacja głównej rozdzielni Tłoczni gazu Wronów w zakresie jej wymiany, budowa nowych kanałów pod rozdzielnie wraz z posadzką dielektryczną, budowa linii kablowych nn, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni głównej
  Termin realizacji: 11.2009 – 06.2010
 7. Obiekt – nazwa: projekt i budowa zewnętrznych sieci zasilającej, instalacji komputerowej, sygnalizacji włamania oraz przyłącza wodociągowego dla Zakładu Przechowywania Pieczarek Spółdzielnia „Grzybek Łosicki”
  Opis zamówienia: projekt i budowa linii średniego napięcia stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, rozdzielni głównej, oświetlenia i monitoringu terenu, systemu sygnalizacji włamania, sieci komputerowej oraz przyłącza wodociągowego
  Termin realizacji: 12.2009 – 09.2010
 8. Obiekt – nazwa: Projekt i budowa wewnętrznych instalacji zasilającej dla Zakładu Przechowywania Pieczarek w miejscowości Kopce
  Opis zamówienia: Projekt i budowa instalacji oświetleniowych, instalacji gniazd oraz instalacji zasilających urządzenia technologiczne
  Termin realizacji: 01.2010 – 08.2010
 9. Obiekt – nazwa: remont oświetlenia na Tłoczni gazu Wronów i Hołowczyce
  Opis zamówienia: Modernizacja oświetlenia terenu poprzez wymianę istniejących słupów wraz z oprawami oraz wykonaniem pomiarów ochronnych
  Termin realizacji: 11.2010 – 12.2010
 10. Obiekt – nazwa: Budowa oświetlenia i linii kablowych nn w przepompowni gazu Adamowo
  Opis zamówienia: Budowa linii kablowych nn oraz wydzielonego kablowego oświetlenia drogowego
  Termin realizacji: 05.2009 – 09.2009
 11. Obiekt – nazwa: Przegląd instalacji AKP na Tłoczniach Europol – Gaz
  Opis zamówienia: Przeglądy instalacji i urządzeń AKPw zakresie okresowych pomiarów kabli zasilających i sterowniczych w tym również w strefach zagrożenia wybuchem
  Termin realizacji: 02.2008 – 12.2008