I. Budowa sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,4 kV, 6 kV, 15 kV

 • Linie napowietrzne
 • Linie kablowe
 • Rozdzielnie SN
 • Rozdzielnie nn
 • Układy pomiarowe
 • Stacje transformatorowe napowietrzne
 • Stacje wnętrzowe
 • Stacje kontenerowe jedno- i dwutransformatorowe
 • Układy kompensacji mocy biernej

II. Montaż i uruchamianie urządzeń energoelektronicznych

 • Przemienniki częstotliwości
 • Softstarty

III.  Montaż i uruchamianie systemów napięć gwarantowanych

 • UPS-y
 • Falowniki
 • Prostowniki
 • Baterie stacyjne
 • Prace adaptacyjne pomieszczeń w branży budowlanej w celu przystosowania pomieszczenia do montażu urządzeń

IV. Dostawa, montaż i uruchamianie systemów zasilania z agregatami prądotwórczymi pracującymi w trybach awaryjnym lub ciągłym

 • Zasilanie agregatów: biogaz, gaz ziemny, olej napędowy
 • Typy agregatów: wolnostojące lub w zabudowie kontenerowej wyciszonej
 • Moc agregatów: od 50 kVA wzwyż
 • Układy automatycznego załączenia agregatu w przypadku zaniku zasilania

V. Wykonawstwo instalacji elektrycznych przemysłowych

VI. Wykonawstwo instalacji odgromowych i ochronnych

VII. Pomiary i ocena stanu technicznego instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie napięć od 0,4kV do 20 kV.

 • Oględziny
 • Pomiary powykonawcze
 • Pomiary okresowe
 • Pomiary transformatorów

VIII. Analiza parametrów sieci (jakości energii)

IX. Montaż, instalacja i serwis central detekcji gazów

 • Metan (gaz ziemny)
 • Wodór

X. Budowa instalacji niskoprądowych

 • Kamery przemysłowe
 • Systemy sygnalizacji i włamania
 • Systemy kontroli dostępu
 • Systemy rozgłaśniania
 • Systemy wzmacniania sygnału sieci komórkowych

XI.  Budowa farm  fotowoltaicznych

XII. Automatyka i sterowanie

XIII. Projektowanie w/w zakresu prac

XIV. Realizacja obiektów w Generalnym Wykonawstwie

Przedstawiony zakres robót nie wyczerpuje całego potencjału technicznego Naszej Firmy.